07.09.10.Shooting for brand KAWAICAT

07.09.10. Shooting for brand KAWAICAT (www.kawaicat.ru)
Authors: Denis Goncharov Stanislav Gavrilov, Pavel Dobryakov,
Vorontsov

Models:
Darina Alexeeva
Ekaterina Sazonova
Nadezhda Djachkovskaya