11.12.10. BeautyContest TOP-MODEL-2010

11.12.10. BeautyContest TOP-MODEL-2010
GIGANT-hall

Models:
Elizabeth Shlikhta
Yana Arsentieva
Diana Osmolovskaya