02.03.10. UOMO Collezioni defile at Golf-club party

02.03.10. UOMO Collezioni (http://www.uomo.ru/) defile in LenExpo at Golf-club party

Models:
Dmitry Tryakin
Стас Фролов
Konstantin Pavshuko
Alex T.
Pavel Stavboon
Pavel Menshikov
Valentin Dolgov
Danil Kuzin
Timur Vorokhov

Muah: Datina Alyokhina (https://vk.com/darina_makeup)
Photo: Konstantine Fomkin (http://fomkin.co), Viktoria Sytnik